Tìm kiếm
Lượt truy cập
Truy cập tổng: 564.724
Truy cập hiện tại: 8
Tin chính
Quay lại123Xem tiếp
(TG)-Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03 – Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những trao đổi với Tạp chí xung quanh những điểm mới của Chỉ thị 05. PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03 – Ban Tuyên giáo Trung ương
(TTH) Làm công tác quản lý giáo dục với vai trò Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù (Hương Thủy), thầy Phan Hữu Tùng luôn trăn trở tìm cách nâng cao chất lượng dạy học và quản lý dữ liệu thông tin. Hai giải pháp được người thầy gửi tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, năm 2015 là minh chứng cho điều đó.
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu: